top of page

Fitness Group

Public·177 members
Bogdan Petrov
Bogdan Petrov

Zadanie 3.13.cpp


W C do komunikacji z użytkownikiem służą odpowiednie funkcje. Zresztą, do wielu zadań w C służą funkcje. Używając funkcji, nie musimy wiedzieć, w jaki sposób komputer wykonuje jakieś zadanie, interesuje nas tylko to, co ta funkcja robi. Funkcje niejako "wykonują za nas część pracy", ponieważ nie musimy pisać być może dziesiątek linijek kodu, żeby np. wypisać tekst na ekranie (wbrew pozorom - kod funkcji wyświetlającej tekst na ekranie jest dość skomplikowany). Jeszcze taka uwaga - gdy piszemy o jakiejś funkcji, zazwyczaj podając jej nazwę dopisujemy na końcu nawias:
zadanie 3.13.cpp


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2uhMZn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2WGa6ue9OuVNw9GvQsg7ZmW funkcji findkey() została wykorzystana funkcja findChar(), której zadanie polega na znalezieniu litery na podanej liście. Jeśli dana litera jest na liście to zwracany jest jej indeks, a w przeciwnym wypadku wartość -1. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page